X semiootika sügiskool
2.-3.05. 2009 Mooste mõisakompleksisTänavuse kevadkooli teemaks on mäng. Teatud mõttes on siin tegemist Tartu-Moskva semiootikakoolkonna pärandi avastamisega. Juri Lotman pidas mängu oluliseks kultuurinähtuseks, tema kontseptsioonis on mäng eriliselt rikas, kahekordset tähendust omav tegevus. Mäng on erilist laadi tunnetus, mitte aga tunnetusele vastanduv nähtus – mäng on otseses seoses tegelikkusega suhestumisega, mitte aga eemaldumine tegelikkusest.

Kultuurisemiootilises mõttes on mäng lahutamatus seoses kujutlusvõime, keelevõime ja kunstiga. Tavakäitumise seisukohast on mängimine loomulik elu osa. Samas mõistena on mäng suhteliselt vähe kontseptualiseeritud.

Mängu olemuse täpsema määratlemise kaudu on võimalik kultuuri tuumnähtuste ja igapäevaste praktikate tõhusam kirjeldamine.

Mäng on tähtis nii inimestel kui paljudel teistel loomadel. Mängu funktsioon ja olemus on inimeste ja teiste loomade elus sarnane, mäng ühendab inimesi ja loomi.

Mängu uurimine ei ole isoleeritult inimesele ainuomase uurimine – nähtus mis on nii oluline inimühiskonna mitmetel tasanditel on osa ka paljude loomade elust. Ühtlasi on mängulised mudelid mänguteooriana osa teadusest endast, nii et mäng haarab ka metatasandit ja
metodoloogiat.

Sügiskooli eesmärgiks on mängu tähtsuse ja tähenduse selgitamine kultuurinähtusena, elunähtusena ja mudelina teaduses. Kuivõrd mängu mõistele ei ole seni semiootikas leitud uurimises hästi rakendatavat definitsiooni, on üheks loodetavaks tulemiks mängu mõiste täpsem
defineerimine.

Vestlused ja arutelu toimuvad Mooste mõisa peahoones, toitlustamine on korraldatud mõisa köögi poolt. Õhtuse peo tarbeks avab oma uksed hobusetall. Ööbimine Mooste põhikooli põrandal, palume kaasa võtta oma magamiskotid ning matid.


Vaata ajakava 
Toetajad:
 SA Tartu Kultuurkapital