Viidad

Tartu Ülikooli semiootika osakond
Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootika osakond on üks noorimaid. Osakond pakub mitmekülgset sotsiaal- ja humanitaarteadust, mis lubab analüütikuna orienteeruda ühiskonnas toimuvates protsessides.

Jakob Von Uexkülli Keskus
Keskus asutati 1993. aastal. Eesmärgiks on mälestada balti-saksa teadlast ja filosoofi Jakob von Uexkülli, säilitada tema käsikirju jm. materjale ja luua võimalusi tema pagasi tundmaõppimiseks, tõlkimiseks ja avaldamiseks.

International Association for Semiotic Studies
Rahvusvaheline semiootika organisatsioon, mis loodi 1969. aastal.

International Semiotics Institute
ISI on rahvusvaheline semiootikainstituut, mis loodi eesmärgiga edendada semiootika õpetamist rahvusvahelisel tasandil ja hõlbustada valdkonna üliõpilaste mobiilsust. Asub Imatras.

Semiotica
IASS-i ajakiri. Ilmub 1969. aastast. Ajakirjas avaldatakse artikleid kõikides semiootika harudes tehtud uurimuste kohta, antakse ülevaade uuemast kirjandusest ja aegajalt ilmuvad külalistoimetajate käte all eriväljaanded konkreetsematel teemadel.

Semiotics for Beginners
Daniel Chandleri kirjutatud põhjalik sissejuhatus semiootikasse.