AJAKIRJAST

2001. aastal loodud ajakiri Acta Semiotica Estica koondab eestikeelseid semiootilisi ja kultuurianalüütilisi uurimusi. Ajakirja eesmärk on teadvustada ja edendada semiootikat kui teadusharu eesti keele- ja kultuuriruumis, kajastades erinevaid uurimissuundi ja -teemasid nii Eestis kui mujal maailmas.

Alates III numbrist 2006 on Acta Semiotica Estica rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eelretsenseeritav ajakiri, mille kõik põhiosa artiklile pretendeerivad kaastööd läbivad enne avaldamist anonüümse eelretsenseerimise. Acta Semiotica Esticas on artikleid avaldanud nii tuntud teadlased, noored kultuuriuurijad ja -kriitikud kui ka alles teadustööga tutvust tegevad kraadiõppurid.

Lisaks eelretsenseeritavatele artiklitele on igas Acta numbris “Märkamiste” rubriik, kus avaldame akadeemilise artikli žanrist mõneti hälbivaid, ent sellegipoolest huvipakkuvaid tekste, samuti tõlkeid nii semiootika klassikute kui ka meie kaasaegsete autorite töödest, sh eesti teadlaste olulistest, seni vaid võõrkeeles ilmunud artiklitest. “Kroonika” rubriik kajastab möödunud kalendriaastal toimunud semiootika-alaseid ettevõtmisi ja sündmusi. Samuti sisaldab ajakiri eelretsenseeritavate artiklite ingliskeelseid resümeesid.

Acta Semiotica Estica ilmub regulaarselt sagedusega üks number aastas. Ajakirja ilmumist on toetanud Eesti Kultuurkapital. Ajakiri on tellitav kodulehe kaudu ja ostetav Tartu Ülikooli semiootika osakonnas Jakobi 2, Tartu. Ajakiri on osaliselt avatud juurdepääsuga.