ACTA SEMIOTICA ESTICA XVIII, 2021

Acta Semiotica Estica XVIII teemade valik on juba tavapäraselt mitmekesine: budismist ja helimaastikest kuni kultuuritüpoloogiateni. Autorite seast leiame nii Tartu ülikooli semiootika osakonna üliõpilasi kui kogenud professoreid ja teadlasi. Sel korral sisaldab number nelja originaalartiklit, millele lisandub mahukas Märkamiste rubriik vestluste, tähelepanekute, esseede ja tõlgetega. Nagu tavaks saanud, pakume lõpetuseks ülevaadet eelmise aasta semiootika-alastest sündmustest ja TÜ semiootika osakonnas kaitstud magistri- ja doktoritöödest.

Koostajad ja toimetajad: Silvi Salupere, Ott Puumeister
Keeletoimetaja: Eva Lepik
Kaanekujundus ja -pilt: Mehmet Emir Uslu

ISSN 1406–9563
Eesti Semiootika Selts 2021
Kogumiku väljaandmist toetas Tartu Ülikooli Filosoofia ja Semiootika Instituut.

Avatud juurdepääs numbrile.

 

SISUKORD

Eessõna

Andres Herkel – Budismi semiootika II. Mõistetest
Nelly Mäekivi – Organism kui agent zoosemiootilises perspektiivis: omailma tagasipöördumine
Keily TammaruLeonora PaluOskar HardingTimo Maran – Helimaastike roll ja tähendus Tartu puhkekohtades
Silvi SalupereIrina Avramets – Veelkord kultuuritüpoloogiast

MÄRKAMISI

Kalevi Kull – Kõnelused kamina ees Puhtus, Uexkülliga
Kalevi KullEkaterina Velmezova – Kolm küsimust Aleksei Lotmanile – ta papsi eesti kolleegidest, semiootikast ja keeltest
Anette Pärn – Korra ja Kaose laps nimega Semiosfäär
Oliver Valk – “Teekond galaktika hüperdimensionaalse postmetafoorse metasüsteemi keskmesse” ehk teekond Isaac Asimovist Juri Lotmani ja leppimiseni
Igor Gräzin – Õiguse võimalik olemine pärastpostmodernismis. Vennad Voitkad
Juri Knorozov – Signalisatsiooniklassifitseerimisest

KROONIKA 2020

ABSTRACTS