ACTA SEMIOTICA ESTICA XVII, 2020

Acta Semiotica Estica XVII number paistab taaskord silma teemade kirevusega, mis ulatuvad budismist poliitika ja loomaaialoomadeni. Teemaderingi mitmekesisus peegeldab suurepäraselt Tartu ülikooli semiootika osakonna haarde laiust – autorid, kelle seas on nii üliõpilasi kui kogenud teadlasi, on enamasti pärit just sealt. Sel korral pakume lugemiseks kuut originaalartiklit. Lisaks loomulikult Märkamiste rubriik tõlgete, vestluste ja tähelepanekutega. Numbri lõpetab, nagu tavaks saanud, ülevaade eelmise aasta semiootika-alastest sündmustest.

Koostajad ja toimetajad: Silvi Salupere, Ott Puumeister

Keeletoimetaja: Eva Lepik

Kaanekujundus: Mehmet Emir Uslu

ISSN 1406–9563

Eesti Semiootika Selts 2020

Kogumiku väljaandmist toetas Tartu Ülikooli Filosoofia ja Semiootika Instituut.

Avatud juurdepääs numbrile.

 

SISUKORD

Eessõna

Andres Herkel – Budismi semiootika I. Tartu–Moskva koolkonna panus: Pjatigorski ja Mäll

Andreas Ventsel – Venemaa humanitaarabi meediadiskursus kui strateegiline narratiiv: semiootiline analüüs

Daniel Tamm – Antiteetiline identiteediloome semiootika ja strateegiliste narratiivide seisukohast

 Nelly Mäekivi – Ex situ loomade käitumise ja kommunikatsiooni modelleerimine

 Rasmus Rebane – Instinktid ja tundmused Malinowski “faatilises osaduses”

 Krista Simson – Värvi semiootikast visuaalkunstis

 

MÄRKAMISI

Katrin Alekand, Kati Lindström – Mutid ja mesilased – aegadetagune intervjuu Thomas A. Sebeokiga

Kalevi Kull, Ekaterina Velmezova – Semiootikast Jüri Talveti vaates

Madli-Mai Jõe – Infoärevuse küsimusest

Susanna Mett – The Shaggs ja keeled, mis moodustavad muusika

Johanna Tõugu – Tekno – retk enesesse

Juri Lotman – Tekst ja auditooriumi struktuur

 

KROONIKA 2019

ABSTRACTS