TOIMETUS

Toimetajad: Silvi Salupere ja Ott Puumeister
Keeletoimetaja: Eva Lepik

 

Väljaandja: Eesti Semiootika Selts
Trükk: Tartu Ülikooli Kirjastus või Bookmill

ISSN: 1406-9563