ACTA SEMIOTICA ESTICA XX, 2023

Acta Semiotica Estica on jõudnud väikse juubeli, XX numbrini. Sel puhul on Kroonika rubriigis ära toodud lühiülevaade käidud teest. Seekordses numbris on esindatud kõik kolm Tartu semiootika haru – kultuuri-, bio- ja sotsiosemiootika, kokku viis originaalartiklit ja traditsiooniliselt mahukas Märkamiste rubriik intervjuude ja esseedega. Numbri lõpust leiab ülevaate 2022. aasta sündmustest, sealhulgas Juri Lotmani juubelikonverents, ning nimekirja Tartu ülikooli semiootika osakonnas kaitstud magistri- ja doktoritöödest.

Koostajad ja toimetajad: Silvi Salupere, Ott Puumeister, Daniel Tamm
Kaanekujundus: Mehmet Emir Uslu
Kaanefoto: Mirjam Puumeister

ISSN 1406–9563
Eesti Semiootika Selts 2023
Kogumiku väljaandmist toetas Tartu Ülikooli Filosoofia ja Semiootika Instituut.

Avatud juurdepääs numbrile.

 

SISUKORD

Eessõna

Līva Bodniece, Jovita Dikmoniene, Maria Kristiina Lotman – Ksenofoobsed hoiakud Euripidese “Medeias” ja nende vahendamine Baltimaade Medeia-retseptsioonis

Raili Lass – Interlingvistilise tõlke roll ja osakaal lavastuses: Tom Stoppardi “Leopoldstadt”

Siiri Tarrikas – Otsingupildid kõverpeeglis

Krista Simson – Visuaalkunsti ikoonilistest väljendusvahenditest Vassili Kandinsky kompositsiooniteooriast lähtudes

Ott Puumeister – Parresia ehk kuidas haukuda tõde

MÄRKAMISI

Anti Randviir, Kalevi Kull – Keda tähendab Thomas Sebeok?

Kalevi Kull, Ekaterina Velmezova – Semiootikast seltsis Paul Cobleyga

Ene Lill – Laip või toit

Evelin Hermaküla – Abjektsiooni kogemus Theravaada budismis

Emma Lotta Lõhmus – Teoreem abjektist

Karl-Joel Hussar – Boriss Uspenski ja meelsuse korraldamine/korrastamine

Jaanika Palm – Ajast lugu luues

Aleksander Amos Nigesen – Sakraalne ja kultuurne. Mõtisklus Juri Lotmanist ja Mircea Eliadest

Agnes Põder – Vabadusest ja sallivusest

Igor Gräzin – Õigus pärast-postmodernses kontinuaalsuses

KROONIKA 2022

ABSTRACTS