ACTA SEMIOTICA ESTICA I, 2001

Acta Semiotica Estica ülesandeks on olla semiootilise uurimistöö eestikeelseks väljundiks, võimaldades semiootika-alast diskussiooni erinevate alade esindajate vahel. Kogumiku esimeses numbris käsitletavate valdkondade seas on etno-, kirjandus-, muusika-, meedia- ja kunstisemiootika. Mitmeid tekste ühendavaks lüliks on kommunikatsiooni ja identiteedi teema.

 

Koostanud ning toimetanud: Andres Kõnno ja Anti Randviir
Keeletoimetaja: Triin Iva
Kaanekujundus: Anti Randviir
260 lehekülge
Eesti Semiootika Selts, 2001

 

Sisukord:

Eessõna, 7-10
Anti Randviir – Mis on semiootika, tõepoolest? Intervjuu Tartus Thomas A. Sebeokiga, 11-32
Anti Randviir – Kultuuri semiootilisest uurimisest, 33-51
Andres Kõnno – Ideoloogilise kirjelduse semiootika, 52-81
Valdur Mikita – Loovad kultuurid või loovad inimesed?, 82-97
Kaire Maimets – Lühike sissejuhatus muusikasemiootikasse, 98-125
Virve Sarapik – Semiootika kunsti teelahkmel, 126-144
Kerttu-Kaisa Kiviselg – Trükireklaami semiootiline analüüs, 145-161
Ott Heinapuu – Etnofuturismi märgid tänapäeva liivi kultuuris, 162-188
Leili Iher – Artefakti kontseptuaalsus (luule)kirjanduse taustal, 189-222
Maria-Kristiina Lotman – Värsimõõt ja selle semantiline oreool: arhailine joonia värsitraditsioon, 223-244
Kenn Konstaabel – “Uued liblikad on tehtud tolmust ja värvidest…”. Aja tõlkimisest Kaplinski “Tolmust ja värvidest” näitel, 245-252
Rein Veidemann – Stseen ja kaader. Aja- ja tekstisemiootiline aspekt, 253-260