ACTA SEMIOTICA ESTICA VIII, 2011

Acta Semiotica Estica kaheksas number on oma teemadelt homogeensem kui tavaliselt. Kaks temaatilist dominanti, mis artik- litest välja kooruvad, on võimusuhted ja tõlkimine; kaks autorit, kelle teooriate poole ikka ja jälle pöördutakse, on Juri Lotman ja Michel Foucault. Väljaande kaheksas number keskendub tõlkimise semiootikale ja võimusuhetele kultuuris sisaldades Daniele MonticelliAndreas VentseliOtt PuumeistriVilmos VoigtiTerje LooguseMaarja LäänesaareMargus TammeKristin Vaigu ning Maria-KristiinaMihhail ja Rebekka Lotmani artikleid. Rubriigis Märkamisi kirjutavad Rein Veidemann ja Silvi Salupere semiootika ajaloost Eestis, Igor Gräzin tõlgendab postmodernismi. Tõlketekstina ilmub Juri Levini artikkel vale semiootikast. Kroonika annab ülevaate semiootikute suurematest ettevõtmistest 2010. aastal.

Koostanud ning toimetanud: Elin Sütiste ja Silvi Salupere
Keeletoimetaja: Eva Lepik
Kaanekujundus: Rauno Thomas Moss
260 lehekülge
Eesti Semiootika Selts, 2011

Avatud juurdepääs numbrile.

 

Sisukord

Eessõna, 7-9
Daniele Monticelli – Kultuur kui (de)konstruktsioon. Eelmärkused Juri Lotmani ja Jacques Derrida teooriate võrdlemiseks, 10-25 [abstrakt]
Andreas Ventsel – Hegemooniline tähistamine visuaalretoorika perspektiivist, 26-50 [abstrakt]
Ott Puumeister – Subjekti konstrueerimine järelevalvesüsteemides, 51-73 [abstrakt]
Vilmos Voigt – Joannis Barclaii “Icon Animorum” (1614): Euroopa rahvaste ja rahvuste varane karakteristika, 74-90 [abstrakt]
Terje Loogus – Teksti kultuuriline võõrasus kui tõlkeprobleem, 91-106 [abstrakt]
Maarja Läänesaar – Tõlkekriitika oskuskeel ja tõlkimise mõistmine Vikerkaare arvustuste näitel, 107-124 [abstrakt]
Margus Tamm – Mis on kollektiivne autor?, 125-150 [abstrakt]
Kristin Vaik – Eesti imemuinasjuttude alguse- ja lõpuvormelitest, 151-169 [abstrakt]
Maria-Kristiina Lotman, Mihhail Lotman, Rebekka Lotman – Autometakirjeldus eesti luules IV, 170-193 [abstrakt]

Märkamisi
Rein Veidemann. Semiootika elamus, 197-209
Silvi Salupere. Semiootika suvekoolid Käärikul, 210-217
Juri Levin. Vale semiootikast, 218-220
Igor Gräzin. Postmoderni positiivne määratlus: uusprimitiivsus, 221-230

Kroonika 231-250
Abstracts 251-260

 

Abstraktid